TIRHírekTájékoztatókPályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Pomázon

Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Pomázon

 

KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2013 Pomáz, Rákóczi út 74. Telefon: 06-(26)-325-322 Fax: 06-(26)-325-172 _____________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA

A KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT (a továbbiakban: Társulat) pályázatot hirdet igazgatói munkakörének ellátására.

A igazgató főbb feladatai a következők:

 A beérkezőés kiadott ajánlatok értékelése.

 A szerzőések felülvizsgálata, megkötése a társulat nevében, a vonatkozó feltételek mellett.

 A társulat gazdálkodásával összefüggőjogszabályokban, a társulat dokumentumaiban és belsőszabályzataiban, meghatározott feladatok végrehajtása, végrehajtatása és a végrehajtás ellenőzése.

 A társulat szervezeti egységeinek, és a folyamatok műödési rendjének meghatározása.

 A technikai-technológiai fejlesztésre, a termékek-szolgáltatások minőégének javítására a gazdaságosság, jövedelmezőég és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az intézkedések végrehajtásának ellenőzése és értékelése.

 A társulat anyagi és szellemi erőorrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása, a jövedelmező nyereséges műödés biztosítása.

 A közgyűés, a küldöttgyűés, a felügyelőbizottság, és az intézőizottság hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásához, a határozatok hozatalához szükséges anyagok időeli kidolgozása, előészítése.

 A hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása.

 Az intézőizottság által meghatározott üzletpolitika végrehajtásához szükséges intézkedések kidolgozása.

 Az intézőizottság és a felügyelőizottság tájékoztatása a társulat műödésérő és a fontosabb eseményekrő.

 Folyamatos informálódás a társulat egységeinek munkájáról.

 A társulat feladatainak teljesítésére, a vezetésére bízott vagyon megőzésére, növelésére, rendeltetésszerűkezelésére intézkedések kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőzése.

 A társulat tű-, munka- és környezet- és vagyonvédelmi rendjét szolgáló intézkedések kiadása.

 A munkaszervezet munkájának irányítása, ellenőzése.

 Intézkedés a külsőellenőzések által feltárt hiányosságok kijavítására, a végrehajtásuk ellenőzése.

 Az intézőizottság vagy a felügyelőbizottság tagjai kérésére felvilágosítás adása a társulat ügyeirő, részükre az iratokba való betekintés biztosítása.

 A hozzá beosztott munkatársak munkájának közvetlen irányítása, ellenőzése.

Az igazgató munkaviszony határozatlan idejű az igazgató vezetőállású munkavállaló, az álláshely az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követőn azonnal betölthető

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Társulat Intézőbizottságának Elnöke gyakorolja.

Az igazgató bérezése: bruttó 350.000 Ft/hó + bruttó 150.000 Ft célhoz kötött prémium /hó KÖZÉPDUNAMENTI BERUHÁZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 2013 Pomáz, Rákóczi út 74. Telefon: 06-(26)-325-322 Fax: 06-(26)-325-172 _____________________________________________________________________________________

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előletűcselekvőépes szakemberek, akik rendelkeznek:

- okleveles agrár vagy műzaki képzési szakterületen szerzett mérnöki egyetemi végzettséggel,

- vízgazdálkodási társulatnál legalább 1 év munkában eltöltött időel legalább középvezető munkakörben,

- gazdasági társaság élén betöltött legalább 3 éves vezető tapasztalattal.

A pályázatnál előyt jelent:

- pénzügy szakon szerzett felsőokú végzettség,

- az elmúlt 5 évben szerzett legalább 3 éves vízitársulatokkal kapcsolatos tapasztalat,

- pályázatírási, vagy pályázatkezelési tapasztalat,

- hivatalnál szerzett tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével,

- bérigényének nettó összegben történőmegjelölését,

- szakmai elképzeléseit a Társulat műödtetésérő,

- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi keletűerkölcsi bizonyítványt,

- orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezető munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: a a pályázatnak a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének honlapján való megjelenés napjától számított 12 napon belül kell beérkeznie

A határidőe benyújtott pályázatok a beadási határidőő számított 15 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Társulat címére (2013 Pomáz, Rákóczi út 74.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „Társulat igazgatói pályázat”.

A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményérő a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklőni lehet: dr. Török Balázs Intézőbizottsági Elnök Úrnál (telefonszám: +36/20-458-5980, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Pomáz, 2013. november 22.

dr. Török Balázs

Intézőbizottsági Elnök

 

Névnap

Ma 2021. január 28., csütörtök van.
Károly és Karola napja van, holnap Adél napja lesz.