TIRSzövetségVTOSZ határozatok könyveA VTOSZ küldöttgyűlésének határozatai

A VTOSZ küldöttgyűlésének határozatai

2015.

1/2015. (01.21.) KGY határozat (írásbeli eljárással): A VTOSZ módosított alapszabályát a szavazásra jogosultak 64 %-a elfogadta, tehát az alapszabály elfogadásra került. Az írásbeli eljáráson a szavazásra jogosultak 72 %-a vett részt. A szavazásra jogosultak arányában:

 • 64 % igennel szavazott,
 • 5 % nemmel szavazott,
 • 3 % tartózkodott a szavazástól,
 • 28 % nem élt szavazati jogával.

2/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés a mandátumvizsgáló bizottság elnökének Czachesz Gábor küldöttet, tagjának Pados Lászlóné és Besze István küldöttet választja meg.

3/2014. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangú határozatával a jegyzőkönyv vezetésével Offenbächerné Imre Gabriella küldöttet, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Megulesz Gabriella és Hutter Sándor küldötteket bízza meg.

4/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadja az elnökség által javasolt, írásban kiküldött napirendet.

 1. Technikai kérdések (mandátumvizsgáló bizottság megbízása, mandátumvizsgáló bizottság jelentése, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők választása, napirend elfogadása)
 2. Beszámoló a VTOSZ 2011-2015. ciklusában végzett tevékenységről (írásos anyag készül, szóbeli kiegészítés)
  Előadó: Dr. Ligetvári Ferenc elnök
 3. Beszámoló a VTOSZ 2014. évi gazdálkodásról, a mérleg elfogadása (írásos anyag készül, szóbeli kiegészítés)
  Előadó: Fehér Ferenc ügyvezető elnök
 4. A VTOSZ felügyelő bizottságának jelentése (írásos anyag készül, szóbeli kiegészítés)
  Előadó: Németh Gy. Géza, a felügyelő bizottság elnöke
  Vita a három előterjesztésről.
  A beszámolók elfogadása.
  Szünet
  Levezető elnök: Tamaskó Gábor igazgató (Őrségi Vízrendezési Társulat)
 5. Tisztújítás a jelölő bizottság előterjesztése és a közgyűlés résztvevőinek javaslatai alapján.
  Előadó: Balla Iván, a jelölő bizottság elnöke

5/2015. (03.05) KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a VTOSZ 2011-2015. közötti tevékenységéről szóló beszámolót.

6/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

7/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2014. évi felügyelőbizottsági jelentést.

8/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangú döntéssel a jelölő bizottságot felhatalmazza a szavazatszedő bizottsági munka elvégzésére.

9/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal n Megulesz Gabriella küldött helyére Gácsiné Tiba Éva küldöttet választotta meg a szavazatszedő bizottságba.

10/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés Szegedi Sándort 30 igen szavazattal, Tamaskó Gábort 23 igen szavazattal, Ugrai Bálintot 17 igen szavazattal a VTOSZ elnökségi tagjának megválasztotta.

11/2015. (03.05.) KGY határozat: A közgyűlés Németh Gy. Gézát 37 igen szavazattal a VTOSZ felügyelő bizottsága elnökének, Pados Lászlónét 37 igen szavazattal, Offenbächerné Imre Gabriellát 37 igen szavazattal a VTOSZ felügyelő bizottság tagjának megválasztotta.

12/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával a jegyzőkönyv vezetésével Offenbächerné Imre Gabriella küldöttet, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Megulesz Gabriella és Hutter Sándor küldötteket bízza meg.

13/2015. (03.05.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja az elnökség által javasolt, írásban kiküldött napirendet.

 1. A VTOSZ 2014. évi mérlege.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. Tájékoztató a tisztújítás óta tett intézkedésekről és a folyamatban lévő tárgyalásokról.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. A VTOSZ 2015. évi költségvetése, tagdíjai.
  Előadók: Szegedi Sándor elnök, Németh Gy. Géza FB-elnök
 4. A VTOSZ rövid távú intézkedési terve
  Előadó: Ugrai Bálint szakmai elnökhelyettes
 5. A VTOSZ középtávú stratégiája.
  Előadó: Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes
 6. Döntés a VTOSZ kintlévőségeinek leírásáról.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 7. Egyéb, aktuális kérdések.

14/2015. (03.05.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a VTOSZ 2014. évi mérlegét.

15/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Szegedi Sándor elnök tájékoztatóját a tisztújítás óta tett intézkedésekről és a folyamatban lévő tárgyalásokról.

16/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés 1 ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja a VTOSZ 2015. évi költségvetését, tagdíjait.

17/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés a VTOSZ rövid távú intézkedési tervét egyhangúlag elfogadta.

18/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés a VTOSZ középtávú stratégiáját egyhangúlag elfogadta.

19/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a kintlévőségek kezelésének azonnali elkezdését, az adott Társulat állapotának felülvizsgálata mellett.

20/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés 3 ellenszavazat és négy tartózkodás mellett elfogadta a Principális és Felső-Zala menti VgT. írásbeli kérelmét.

21/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat befizetési határidő módosításra vonatkozó írásbeli kérelmét.

22/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a Körösi VgT. írásbeli kérelmét.

23/2015. (04.28.) KGY határozat: A küldöttgyűlés 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a VTOSZ ügyintézési helyének áthelyezését 2015. 06.01-től a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat telephelyére.

24/2015. (07. 27.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával jegyzőkönyvvezetőnek Tavas Bernadett kolléganőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hutter Sándor és Megulesz Gabriella küldöttet választja meg.

25/2015. (07. 27.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a napirendet

 1. Tájékoztatás a VTOSZ tevékenységéről a 2015. március – július időszakban.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A VTOSZ alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék előírásainak megfelelően (az írásos anyag július 21-én a küldöttekhez kiküldésre került).
  Előadó: Dr. Nyitrai Judit jogi szakértő helyett Szegedi Sándor elnök
 3. Az OVF levele alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel lehetséges tárgyalások, illetve az állami tulajdoni közcélú vízgazdálkodási művek vízitársulati vagyonnal érintett szakaszainak átadása ügyében VTOSZ állásfoglalás kialakítása.
  Előadó: Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes
 4. Egyéb, aktuális kérdések.

26/2015. (07. 27.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ alapszabályának előterjesztett módosítását.

27/2015. (07.27.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyetért azzal, hogy

 • a VTOSZ kezdeményezzen és folytasson konzultációt az MNV Zrt-vel és érje el az alapkérdések tisztázását és az egységes eljárási rendet,
 • a küldöttgyűlés elfogadta az MNV Zrt. számára küldendő levelet,
 • a VTOSZ levélben tájékoztassa az OVF vezetést a szövetségi álláspontról,
 • a VTOSZ ajánlást tesz közzé a vízitársulatok felé: az MNV Zrt-vel történő konzultációig a vízitársulatok ne nyújtsanak be kérelmet és ne írjanak alá birtokbaadási jegyzőkönyvet.

28/2015. (09.29.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megválasztja Tavas Bernadett VTOSZ munkatársat jegyzőkönyvvezetőnek, Megulesz Gabriella és Besze István küldöttet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

29/2015. (09.29.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztett napirendet.

 1. A közfoglalkoztatás vízitársulati lehetőségei.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A VTOSZ módosított alapszabályának elfogadása a Fővárosi Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzésének megfelelően.
  Előadó: dr. Nyitrai Judit VTOSZ jogi szakértő
 3. Együttműködés a TÖOSZ és a VTOSZ, az önkormányzatok és a vízitársulatok között.
  Előadó: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
 4. A vízitársulati vagyon hasznosításának vagy megtérítésének lehetőségei
  Előadó: Szegedi Sándor VTOSZ elnök
 5. Egyéb, aktuális kérdések

30/2015. (09.29.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztett alapszabály módosítást:

Szavazás szabálya

A Szövetség küldöttgyűlése határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

31/2015. (09.29.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztést és a Nagykunsági VgT. valamint a Körösi VgT. által 2014-ben a Global Water Partnership számára a VTOSZ nevében befizetett 250.000.- - 250.000.- Ft támogatást elfogadja a 2014. II. félévi VTOSZ tagdíj befizetéseként. Egyben elrendeli a 2014/00092/Ft és a 2014/00094/Ft számú VTOSZ számlák sztornírozását.

2016.

1/2016. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megválasztja Tavas Bernadett kolléganőt jegyzőkönyvvezetőnek, András László és Hutter Sándor küldöttet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2/2016. (03. 30.) KGY számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a napirendet az írásban kiküldött napirend tervezetnek megfelelően.

 1. Beszámoló a VTOSZ 2015. évi tevékenységéről.
  Előadó: Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes
 2. A VTOSZ 2015. évi gazdálkodása és mérlege
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. A felügyelő bizottság jelentése
  Előadó: Németh Gy. Géza FB elnök
 4. A 2016. évi célkitűzések, programok, igazgatói értekezlet megtartása
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 5. A 2016. évi VTOSZ költségvetés és tagdíjak
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 6. Egyéb, aktuális kérdések

3/2016. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

4/2016. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2015. évi mérleget.

5/2016. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a felügyelő bizottság jelentését a VTOSZ 2015. évi gazdálkodásáról és működéséről.

6/2016. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a 2016. évi programra és kiemelt feladatokra vonatkozó előterjesztést.

7/2016. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett a határozatot elfogadja a VTOSZ 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint.

8/2016. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadja a 2016. évi tagdíjakat

 • vízitársulati alaptagdíj: 300.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj I.: 165.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj II.: 110.000.- Ft/év,
 • nem vízitársulati tagok: megegyezés szerint
 • esedékesség: I. féléves tagdíj: 2016. április 15. (előlegszámla sztornírozásra kerül, új számlát bocsát ki a Szövetség),
 • II. féléves tagdíj: 2016. szeptember 1.

2017.

1/2017. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megválasztja Wagner Melinda titkárságvezetőt jegyzőkönyvvezetőnek, Balla Iván és Besze István küldöttet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2/2017. (03.30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a napirendet az írásban kiküldött napirend tervezetnek megfelelően.

3/2017. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

4/2017. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2016. évi mérleget.

5/2017. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a felügyelő bizottság jelentését a VTOSZ 2016. évi gazdálkodásáról és működéséről.

6/2017. (03. 30.) KGY határozat (titkos szavazással): A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal megválasztotta a felügyelő bizottság elnökének Offenbächerné Imre Gabriella jelöltet. A küldöttgyűlés 17 szavazattal megválasztotta a felügyelő bizottság tagjának Szűcsné Gajdán Éva jelöltet, 14 szavazattal András László jelöltet.

7/2017. (03. 30.) KGY határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a 2017. évi programra és kiemelt feladatokra vonatkozó előterjesztést.

8/2017. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerint.

9/2017. (03. 30.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a 2017. évi tagdíjakat

 • vízitársulati alaptagdíj: 300.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj I.: 165.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj II.: 110.000.- Ft/év,
 • nem vízitársulati tagok: megegyezés szerint
 • esedékesség: I. féléves tagdíj: 2017. április 15. (előlegszámla sztornírozásra kerül, új számlát bocsát ki a Szövetség),
 • II. féléves tagdíj: 2017. szeptember 1.

10/2017. (09. 21.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú szavazással megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Wagner Melinda titkárságvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Besze István és Offenbächerné Imre Gabriella küldöttet.

11/2017. (09. 21.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a napirendet:

 1. Tájékoztató a 2017. évi rendes küldöttgyűlés (március 30.) óta eltelt időszak tevékenységéről
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A VTOSZ székhely változtatása
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. A VTOSZ megalakulásának 25. évfordulója rendezvényének anyagi támogatása
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 4. Tájékoztató az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási műveken végzett vízitársulati beruházások vagyontérítésével kapcsolatos helyzetről
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 5. A közfoglalkoztatás várható helyzete
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 6. Egyéb, aktuális kérdések

12/2017. (09. 21.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával az Alapszabály 1.4. pontját a következőképpen változtatja meg: 1.4. székhelye: 2132 Göd, Csokonai utca 22. helyett az módosított szöveg: 1.4. székhelye: 2133 Sződliget, Névtelen utca 1212/1. hrsz. Az Alapszabály 2. pontja helyett a módosított szöveg: 2. A Szövetség bélyegzője: 34 mm átmérőjű körbélyegző, amely felül Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége elnevezést, alul - csillagok között - Sződliget székhelyet tartalmazza.

13/2017. (09. 21.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával a 2017. évre differenciált tagdíjat állapít meg, amelynek mértéke 50.000.- Ft/tagszervezet. A tagdíj esedékessége 2017. szeptember 30. A megállapított tagdíjmértéktől eltérés lehetséges.

14/2017. (09. 21.) KGY számú határozat: A küldöttgyűlés 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, egy tartózkodással (Balla Iván) felhatalmazza Szegedi Sándor elnököt, hogy egy vízgazdálkodási szakmai kamara létrehozása ügyében illetékes kormányzati és nem kormányzati szervezetek vezetőivel egyeztessen.

2018.


1/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megválasztja Wagner Melinda titkárságvezetőt jegyzőkönyvvezetőnek, Protovin Tibor küldöttet és Bíró Csaba küldöttet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a napirendet, továbbá, hogy az első három napirendi pont tárgyalására folyamatosan kerüljön sor, ezekről vita a harmadik napirendi pont után legyen.

Az elfogadott napirend:

 • Beszámoló a VTOSZ 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes
 • A VTOSZ 2017. évi gazdálkodása és mérlege
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 • A felügyelő bizottság jelentése
  Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella FB elnök
 • A VTOSZ 2018. évi munkaterve
  Előadó: Ugrai Bálint szakmai elnökhelyettes
 • A 2018. évi VTOSZ költségvetés és tagdíjak
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 • Egyéb, aktuális kérdések

3/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a kiküldött írásos anyag és a hozzászólások alapján.

4/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 7.408 e. Ft bevételi, 9.854 e. Ft kiadási oldallal, 1.771 e. Ft pénzmaradvánnyal.

5/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi egyszerűsített beszámolóját 7.408 e. Ft egyező eszköz-forrás oldallal, 51 e. Ft eredménnyel.

6/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a felügyelő bizottság jelentését a 2017. évről.

7/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával az előterjesztett formában elfogadja a VTOSZ 2018. évi munkatervét.

8/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerint 10.051 e. Ft bevételi, 9.854 e. Ft kiadási oldallal, 1.771 e.Ft pénzmaradvánnyal.

9/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával elfogadja a 2018. évi tagdíjakat

 • vízitársulati alaptagdíj: 300.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj I.: 165.000.- Ft/év,
 • vízitársulati kedvezményes tagdíj II.: 110.000.- Ft/év,
 • nem vízitársulati tagok: megegyezés szerint
 • esedékesség: I. féléves tagdíj: 2018. április 1. (előlegszámla sztornírozásra kerül, új számlát bocsát ki a Szövetség),
 • II. féléves tagdíj: 2018. szeptember 1.

10/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megszűnteti tárgyi társulatok tagságát. Az Alapszabály szerint felfüggesztés nincs.

11/2018. (03. 22.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés egyhangú határozatával megválasztja Bíró Csabát jelölőbizottsági tagnak.