szervező bizottsági ülés jk 2010.07.07.

JEGYZŐKÖNYV


amely felvételre került 2010. július 7-én a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságnak telefonkonferencia útján megtartott ülésén.

Jelen vannak: 
- Hubertus Bt., képviseletében eljár: Peterdi Zsófia meghatalmazott
- Berek Kft., képviseletében eljár: Csató András
- Vizitársulatok Országos Szövetsége, képviseletében eljár: Dr. Varga Árpád főtitkár
- Völler Zoltán tanácsadó
- Csáki Zsolt
- Nagy Tamás
- Bene Zsolt
-     Dr. Varnyú Viktor a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében

Csató András a szervező bizottság elnöke megállapítja, hogy a szervező bizottság határozatképes, ezért az ülés megtartásának nincs akadálya.

1. Napirendi pont:   Jogszabályi helyzet áttekintése

Csató András felkéri Dr. Varga Árpádot arra, hogy tájékoztatassa a szervező bizottságot a vizitársulatok működésére vonatkozó szabályozás várható változásairól, illetve a változásoknak a társulat tervezett működésére gyakorolt hatásáról.

Dr. Varga Árpád előadja, hogy az Országgyűlés honlapjáról letölthető a T/581 számú törvénytervezet, amely rendelkezései alapján elfogadása esetén 2011. január 1-jétől megszünteti társulati hozzájárulás intézményét. A törvénytervezet elfogadása esetén a társulatok működése már csak a normatív állami támogatásból lenne fedezhető.
 
Előadja továbbá, hogy Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár rádióban megjelent nyilatkozatának megfelelő szabályozást, amely a vizitársulatok megszüntetésére és eszközeinek államosítására vonatkozik jelenleg nem tárgyalja az országgyűlés, ilyen tartalmú hivatalos előterjesztés nem ismert előtte. Elmondja továbbá, hogy meglátása szerint a vizitársulatok megszüntetése nem reális alternatíva, mivel a társulatok által ellátott feladatok elvégzése rendkívül nagy többletköltséget jelentene a magyar állam részére.

Csató András kérdést intéz Dr. Varga Árpádhoz, miszerint az eszköz (technológia) fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázatok a jövőben is elérhetőek lesznek-e tulajdonosi struktúrától függetlenül a vizitársulatok részére? Dr. Varga Árpád előadja, hogy nincs tudomása arról, hogy ez a jövőben megváltozna.

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

1/2010.(07.07.) számú határozat

„A szervező bizottság Dr. Varga Árpád tájékoztatását tudomásul veszi.”


2. Napirendi pont:  Módosított apport lista megtárgyalása és elfogadása

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
 
2/2010.(07.07.) számú határozat

„A szervező bizottság jóváhagyja a tervezett apportlistát.”

3. Napirendi pont:  Alapszabály tervezet módosítása

Völler Zoltán előadja, hogy a társulat megalapításával összefüggésben fel kell készülni arra az esetre is, ha a küldöttjelölt állító fórumon az önkormányzatok, egyéb szervezetek és a legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek, mezőgazdasági magántermelők részéről senki nem jelöl küldöttet. Dr. Varnyú Viktor javasolja, hogy ebben az esetben valamennyi küldöttet az 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek jelöljék. Völler Zoltán javasolja, hogy az alapszabály tervezetének XI/1. pontja a jelöltállító fórum eredményétől függően kerüljön az alakuló gyűlésen elfogadásra.

3/2010.(07.07.) számú határozat

„A szervező bizottság felkéri Dr. Varnyú Viktort, hogy készítse elő az alapszabály tervezetének azon változatát is, amely lehetővé teszi, hogy ha a küldöttjelölt állító fórumon az önkormányzatok, egyéb szervezetek és a legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek, mezőgazdasági magántermelők részéről senki nem jelöl küldöttet, úgy valamennyi küldöttet az 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek jelöljék.”

4. Napirendi pont:  Társulat tervezett nevének megváltoztatása

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a megalapításra kerülő vizitársulat tervezett elnevezését módosítani kell, tekintettel arra, hogy a cégjegyzékben már szerepel egy BEREKVÍZ elnevezésű társaság. Javasolja, hogy a vizitársulat Balaton-Nagyberek Vízitársulat elnevezéssel kerüljön megalapításra.

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2010.(07.07.) számú határozat

„A szervező bizottság a megalakításra kerülő vizitársulat nevét az alábbiak szerint megváltoztatja:

A megalakításra kerülő vizitársulat új elnevezése: Balaton-Nagyberek Vízitársulat. ”

 

 

5. Napirendi pont:  Társulati művek felsorolásának és térképi ábrázolásának a módosítása

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2010.(07.07.) számú határozat

„A szervező bizottság jóváhagyja a működési területet ábrázoló térkép, illetve a társulati művek felsorolását tartalmazó lista tervezetének módosítását.”

Ezt követően a szervező bizottság tagjai a szervező bizottság ülését berekesztik.

Kelt: Budapest, 2010. július 7.


A  telefon konferencia útján megtartott ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvet készítette és aláírásával hitelesíti:


..............................................
Csató András
  a szervező bizottság elnöke

 

 

Névnap

Ma 2020. június 02., kedd van.
Kármen és Anita napja van, holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Események

június 2020
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5