Költségvetési tervezet 2010.10.15.

Költségvetési tervezet

A Balaton-nagyberek Vizitársulat 2010.09.01-12.31.közti

gazdálkodásának bevételeiről és kiadásairól

 

  1. I. Kiadások:

 

Társulatunk kiadási előirányzatai három témakör köré csoportosíthatóak:

 

  1. 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek
  2. 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek
  3. 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos költségek

  1. 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek:

-         Megalakulás ügyvédi közreműködési díja szerződés

Szerint ( Bálintfy irodával )                                            4.200.000.- Ft.

-         Közvetített szolgáltatások költségének áthárítása

szerződés szerint ( Hubertus Bt-vel )                              6.800.000.- Ft.

-    Eszközbeszerzés ( egyszeri )                                          1.000.000.- Ft.

Megalakulással kapcsolatos összes ráfordítás:          12.000.000.- Ft.

A megalakulással , és az eszközbeszerzés amortizációjával kapcsolatos számviteli előírások figyelembe vételével a ráfordításokat 5 évre tudjuk elhatárolni.

 

Így a jelenlegi tárgyév harmadára jutó költség (12 millió/5 év/ 1/3 év):         800 000.-Ft

A 12 millió Ft ténylegesen felmerülő kiadás és a tárgyévi 800 eFt-os költség közti különbözetet, - 11.200.000 Ft-ot hosszu lejárati tagi kölcsönből szeretnénk biztosítani, melynek a megkötéséhez kérjük a küldöttgyűlés hozzájárulását.

  1. 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek:

-         Ügyvezetés költségei járulékokkal

( 4 x 250.000.- Ft )                                                     1.000.000.- Ft

-         Könyvelési költség szerződés alapján                200.000.- Ft

-         Irodahasználat és ügyviteli költségek

-         szerződés alapján ( 4 x 60.000.- Ft )                             240.000.- Ft

-         Ügyvédi tartós megbízási díj

( 4 x 150.000.- Ft )                                                      600.000.- Ft

-    Egyéb működési költségek                                          1 000.000.- Ft

Működéssel kapcsolatos összes költség (2.)                           3.040.000.- Ft

  1. 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos kiadások:

( a feladattervnél ismertetett I.-II.-III. kategóriájú   fenntartási munkák vagylagos  megvalósulása esetén)

 

I.            kategória        II. kategória           III. kategória          IV. kategória

 

-a.) belvízátemelés: kivitelezői árajánlat 1,8 Ft/m3 -el számolva:

 

6.000.000.-Ft   6.000.000.-Ft           6.000.000.-Ft          14.400.000 Ft

-b.) gát és mederkaszálás: kivitelezői árajánlat egységáraival, és a feladatterv kategóriájának mennyiségeivel számolva:

 

 

- B. tip .csatornák költsége

-  11.899 m x ( 1701+42) Ft

20.739.957.-Ft

-  11.899 m x ( 1701+42) Ft

20.739.957.-Ft

-     3000 m x ( 1701+42) Ft…….

5.229.000.-Ft

-  9.110 m x (1701 +42 ) Ft

15.878.730.-Ft

 

 

- C.tip.csatornák költsége

- 64.300 m x ( 840+42) Ft

56.712.600.-Ft

- 10.060 m x ( 840+42) Ft

8.872.920.-Ft

-      0 m x (840 +42 ) Ft

0.             -Ft

-         5.860 m x (840 +42 ) Ft

5.168.520 Ft

 

Feladatterv megvalósításával kapcsolatos összes költség :

I. kategória      II. kategória             III. kategória              IV. kategória

83.452.557.-Ft   35.612.877.-Ft           11.229.000.-Ft              35.447.250.-Ft

 

Tervezett összes kiadás 1 – 2 – 3 költségcsoportok összegzése alapján:

 

 

 

 

Megnevezés

I.kategória

II.kategória

III.kategória

IV. kategória

1.költségcsoport

800.000

800.000

800.000

800.000

2.költségcsoport

3.040.000

3.040.000

3.040.000

3.040.000

3.költségcsoport

83.452.557

35.612.877

11.229.000

35.447.250

1+2+3 összesen:

87.292.557

39.452.887

15.069.000

39.287.250

Tv.30.,§.(1.) f.) szerinti ár és belvíz védekezési tartalék 5 %-os mértékkel

4.364.628

1.972.644

753.450

1.964.363

Mindösszesen:

91.657.181

41.425.531

15.822.450

41.251.613

 

 

 

 

 

 

  1. II. Bevételek:

-         A feladattervben a leírtak alapján 2010.évre pályázati támogatások elnyerésére és azok folyósítására a bevételek számbavételénél  reálisan nem számíthatunk.

 

-         A társulati művek tulajdonosaitól a törvény adta lehetőség szerint normatív támogatásra ugyancsak nem számíthatunk

 

-    Egyetlen reális bevételi forrás 2010.év  hátralévő részére a 2009.évi CXLIV     tv adta lehetőség a tagok felé történő érdekeltségi hozzájárulás kivetésére.

 

 

- Társulat össz. érdekeltségi területe:                                    6.559 ha

- Alapszabályunk szerint érdekeltségi hozzájárulással nem

terhelhető, 8 h-nál kisebb érdekeltségű tagok összes

érdekeltségi területe:                                                                        166 ha

- Alapszabályunk és a törvényi szabályozás alapján

érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhető tagok

érdekeltségi területe:                                                                     6.393 ha

 

Csak alap hozzájárulási tarifa alkalmazása esetén, - akkor ha nem alkalmaznánk differenciált hozzájárulást, és az alap hozzájárulást nem térítenénk el művelési ágak szerint a törvény adta lehetőséggel élve, akkor az érdekeltségi  hozzájárulás ha-ra vetített értéke a következők szerint alakulna:

 

Érdekeltségi hozzájárulás ( művelési ágak eltérítése és differenciált érdekeltségi hozzájárulás nélkül:

 

I.kategória esetén:                    14.337.- Ft/ha

II.kategória esetén:                    6.480.- Ft/ha

III.kategória esetén:                   2.475.- Ft/ha

 

IV. kategória esetén:                6.453.-Ft/ha

 

Az egyes művelési ágaknál a következő eltérítést Javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek:

 

-         szántó művelési ág esetén az eltérítés szorzója                         1.00

-         erdő művelési ág esetén az eltérítés szorzója                            0,90

-         rét, legelő művelési ág esetén az eltérítés szorzója                                0,80

-         nádas, halastó művelési ág esetén az eltérítés szorzója              0,70

-         kivett kategóriába tartozó valamennyi művelési ág szorzója      1,00

( út, csatorna, iparvasút, anyagnyerő hej, stb. )

 

Differenciált érdekeltségi hozzájárulás alkalmazását javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek azon utak esetében, ahol szilárd burkolat miatt az elnyelési tényező alacsonyabb, és így többlet vízelvezetési feladat hárul a társulatra.

 

 

 

Jelen állapotban ebben a kategóriában az érintett tagok:

 

-         Hubertus Agráripari Bt Imremajori és Pálmajori úttal (kb. 10 ha)

-         Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az autópályát érintő hrsz-ú földrészletekkel.(kb. 70 ha)

 

Az e kategóriába eső földrészletek után az Intéző Bizottság az Alapszabályban rögzített max. 3.00 szorzó helyett 2.00 szorzó alkalmazását javasolja.

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést az előterjesztés megvitatására, és a feladattervvel szinkronban az éves költségvetés IV. kategóriában foglaltak szerinti  meghatározását és jóváhagyását!

 

Az Intéző Bizottság a IV. kategória szerinti költségvetés elfogadását támogatta egyhangú döntésével, ezért ennek az elfogadását kérem a Küldöttgyűléstől!

 

 

 

Kelt: Kéthely Sári puszta 2010. október 15.

 

 

 

 

 

Csató András

Intéző Bizottság Elnöke

 

Névnap

Ma 2020. június 02., kedd van.
Kármen és Anita napja van, holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Események

június 2020
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5