Költségvetési tervezet 2010.10.15.

Költségvetési tervezet

A Balaton-nagyberek Vizitársulat 2010.09.01-12.31.közti

gazdálkodásának bevételeiről és kiadásairól

 

  1. I. Kiadások:

 

Társulatunk kiadási előirányzatai három témakör köré csoportosíthatóak:

 

  1. 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek
  2. 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek
  3. 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos költségek

  1. 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek:

-         Megalakulás ügyvédi közreműködési díja szerződés

Szerint ( Bálintfy irodával )                                            4.200.000.- Ft.

-         Közvetített szolgáltatások költségének áthárítása

szerződés szerint ( Hubertus Bt-vel )                              6.800.000.- Ft.

-    Eszközbeszerzés ( egyszeri )                                          1.000.000.- Ft.

Megalakulással kapcsolatos összes ráfordítás:          12.000.000.- Ft.

A megalakulással , és az eszközbeszerzés amortizációjával kapcsolatos számviteli előírások figyelembe vételével a ráfordításokat 5 évre tudjuk elhatárolni.

 

Így a jelenlegi tárgyév harmadára jutó költség (12 millió/5 év/ 1/3 év):         800 000.-Ft

A 12 millió Ft ténylegesen felmerülő kiadás és a tárgyévi 800 eFt-os költség közti különbözetet, - 11.200.000 Ft-ot hosszu lejárati tagi kölcsönből szeretnénk biztosítani, melynek a megkötéséhez kérjük a küldöttgyűlés hozzájárulását.

  1. 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek:

-         Ügyvezetés költségei járulékokkal

( 4 x 250.000.- Ft )                                                     1.000.000.- Ft

-         Könyvelési költség szerződés alapján                200.000.- Ft

-         Irodahasználat és ügyviteli költségek

-         szerződés alapján ( 4 x 60.000.- Ft )                             240.000.- Ft

-         Ügyvédi tartós megbízási díj

( 4 x 150.000.- Ft )                                                      600.000.- Ft

-    Egyéb működési költségek                                          1 000.000.- Ft

Működéssel kapcsolatos összes költség (2.)                           3.040.000.- Ft

  1. 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos kiadások:

( a feladattervnél ismertetett I.-II.-III. kategóriájú   fenntartási munkák vagylagos  megvalósulása esetén)

 

I.            kategória        II. kategória           III. kategória          IV. kategória

 

-a.) belvízátemelés: kivitelezői árajánlat 1,8 Ft/m3 -el számolva:

 

6.000.000.-Ft   6.000.000.-Ft           6.000.000.-Ft          14.400.000 Ft

-b.) gát és mederkaszálás: kivitelezői árajánlat egységáraival, és a feladatterv kategóriájának mennyiségeivel számolva:

 

 

- B. tip .csatornák költsége

-  11.899 m x ( 1701+42) Ft

20.739.957.-Ft

-  11.899 m x ( 1701+42) Ft

20.739.957.-Ft

-     3000 m x ( 1701+42) Ft…….

5.229.000.-Ft

-  9.110 m x (1701 +42 ) Ft

15.878.730.-Ft

 

 

- C.tip.csatornák költsége

- 64.300 m x ( 840+42) Ft

56.712.600.-Ft

- 10.060 m x ( 840+42) Ft

8.872.920.-Ft

-      0 m x (840 +42 ) Ft

0.             -Ft

-         5.860 m x (840 +42 ) Ft

5.168.520 Ft

 

Feladatterv megvalósításával kapcsolatos összes költség :

I. kategória      II. kategória             III. kategória              IV. kategória

83.452.557.-Ft   35.612.877.-Ft           11.229.000.-Ft              35.447.250.-Ft

 

Tervezett összes kiadás 1 – 2 – 3 költségcsoportok összegzése alapján:

 

 

 

 

Megnevezés

I.kategória

II.kategória

III.kategória

IV. kategória

1.költségcsoport

800.000

800.000

800.000

800.000

2.költségcsoport

3.040.000

3.040.000

3.040.000

3.040.000

3.költségcsoport

83.452.557

35.612.877

11.229.000

35.447.250

1+2+3 összesen:

87.292.557

39.452.887

15.069.000

39.287.250

Tv.30.,§.(1.) f.) szerinti ár és belvíz védekezési tartalék 5 %-os mértékkel

4.364.628

1.972.644

753.450

1.964.363

Mindösszesen:

91.657.181

41.425.531

15.822.450

41.251.613

 

 

 

 

 

 

  1. II. Bevételek:

-         A feladattervben a leírtak alapján 2010.évre pályázati támogatások elnyerésére és azok folyósítására a bevételek számbavételénél  reálisan nem számíthatunk.

 

-         A társulati művek tulajdonosaitól a törvény adta lehetőség szerint normatív támogatásra ugyancsak nem számíthatunk

 

-    Egyetlen reális bevételi forrás 2010.év  hátralévő részére a 2009.évi CXLIV     tv adta lehetőség a tagok felé történő érdekeltségi hozzájárulás kivetésére.

 

 

- Társulat össz. érdekeltségi területe:                                    6.559 ha

- Alapszabályunk szerint érdekeltségi hozzájárulással nem

terhelhető, 8 h-nál kisebb érdekeltségű tagok összes

érdekeltségi területe:                                                                        166 ha

- Alapszabályunk és a törvényi szabályozás alapján

érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhető tagok

érdekeltségi területe:                                                                     6.393 ha

 

Csak alap hozzájárulási tarifa alkalmazása esetén, - akkor ha nem alkalmaznánk differenciált hozzájárulást, és az alap hozzájárulást nem térítenénk el művelési ágak szerint a törvény adta lehetőséggel élve, akkor az érdekeltségi  hozzájárulás ha-ra vetített értéke a következők szerint alakulna:

 

Érdekeltségi hozzájárulás ( művelési ágak eltérítése és differenciált érdekeltségi hozzájárulás nélkül:

 

I.kategória esetén:                    14.337.- Ft/ha

II.kategória esetén:                    6.480.- Ft/ha

III.kategória esetén:                   2.475.- Ft/ha

 

IV. kategória esetén:                6.453.-Ft/ha

 

Az egyes művelési ágaknál a következő eltérítést Javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek:

 

-         szántó művelési ág esetén az eltérítés szorzója                         1.00

-         erdő művelési ág esetén az eltérítés szorzója                            0,90

-         rét, legelő művelési ág esetén az eltérítés szorzója                                0,80

-         nádas, halastó művelési ág esetén az eltérítés szorzója              0,70

-         kivett kategóriába tartozó valamennyi művelési ág szorzója      1,00

( út, csatorna, iparvasút, anyagnyerő hej, stb. )

 

Differenciált érdekeltségi hozzájárulás alkalmazását javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek azon utak esetében, ahol szilárd burkolat miatt az elnyelési tényező alacsonyabb, és így többlet vízelvezetési feladat hárul a társulatra.

 

 

 

Jelen állapotban ebben a kategóriában az érintett tagok:

 

-         Hubertus Agráripari Bt Imremajori és Pálmajori úttal (kb. 10 ha)

-         Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az autópályát érintő hrsz-ú földrészletekkel.(kb. 70 ha)

 

Az e kategóriába eső földrészletek után az Intéző Bizottság az Alapszabályban rögzített max. 3.00 szorzó helyett 2.00 szorzó alkalmazását javasolja.

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést az előterjesztés megvitatására, és a feladattervvel szinkronban az éves költségvetés IV. kategóriában foglaltak szerinti  meghatározását és jóváhagyását!

 

Az Intéző Bizottság a IV. kategória szerinti költségvetés elfogadását támogatta egyhangú döntésével, ezért ennek az elfogadását kérem a Küldöttgyűléstől!

 

 

 

Kelt: Kéthely Sári puszta 2010. október 15.

 

 

 

 

 

Csató András

Intéző Bizottság Elnöke

 

Névnap

Ma 2020. február 27., csütörtök van.
Ákos és Bátor napja van, holnap Elemér napja lesz.

Események

február 2020
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1