TIRSzövetségVTOSZ határozatok könyveA VTOSZ elnökségének határozatai

A VTOSZ elnökségének határozatai

2015.

1/2015. (02.19.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztett napirendet:

 1. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta végzett munkáról, minisztériumok, országos hatáskörű szervezetek képviselőivel folytatott tárgyalásokról.
  Előadó: Dr. Ligetvári Ferenc elnök
 2. Tájékoztató a tisztújítás előkészületeiről.
  Előadó: Balla Iván, a jelölő bizottság elnöke
 3. Beszámoló a 2014. év tevékenységéről, gazdálkodásról, ciklus beszámoló.
  Előadó: Fehér Ferenc ügyvezető elnök
 4. Tájékoztató aktuális szakmai feladatokról (vízitársulati közfoglalkoztatás, vagyonátadás-birtokbaadás, ÚMVP művek kötelező fenntartása, vízitársulati védekezés).
  Előadó: Óvári László elnökhelyettes
 5. A tisztújító közgyűlés technikai előkészítése, szükséges elnökségi döntések meghozatala.
  Előadó: Fehér Ferenc ügyvezető elnök
 6. Egyéb, aktuális kérdések.

2/2015. (02.19.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a 2011-2015. közötti időszakról szóló beszámolót (benne a 2014. évről szóló részt) és a VTOSZ 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. Az elnökség úgy határoz, hogy mindkét beszámolót a VTOSZ 2015. vi rendes közgyűlése (időpont: 2015. 02. 05.) elé kell terjeszteni.

3/2015. (02.19.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával úgy dönt, hogy

 • a tisztújító közgyűlés időpontja és helye: 2015. március 5. 9:30, VERTESZ terem, megismételt közgyűlés: 2015. március 5. 10:00 óra, ugyanott,
 • a közgyűlés napirendje:

- beszámoló a 2011-2015. közötti tevékenységről,
- beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról,
- tisztújítás,

 • a levezető elnök személye: Tamaskó Gábor,
 • a meghívás módjai: honlapon, elektronikus levélben.

4/2015. (03.16.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja az ülés napirendjét:

 1. A legsürgősebb rövid távú feladatok meghatározása
 2. A VTOSZ stratégia kialakítása (középtávú program, különös tekintettel a 2015. évre)
 3. A VTOSZ vízitársulati tagjai, a taglétszám megtartásának, növelésének lehetőségei, a lehetséges tagdíj
 4. A VTOSZ 2015. évi költségvetés tervezete
 5. A rendkívüli küldöttgyűlés előkészítése, tervezett napirendje

5/2015. (03.16.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a legsürgősebb rövid távú feladatok meghatározása tárgyú anyagot az írásbeli előterjesztés alapján.

6/2015. (03.16.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ stratégia tárgyú anyagot az írásbeli előterjesztés alapján.

7/2015. (04.15.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadta az ülés napirendjét:

 1. Tájékoztatás a küldöttgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről.
 2. A VTOSZ 2015. évi költségvetése.
 3. Az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási műveken lévő vízitársulati vagyon térítésének kérdése.
 4. Rendkívüli VTOSZ küldöttgyűlés.

8/2015. (04.15.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2015. évi költségvetés tervezetét az írásbeli előterjesztés alapján.

9/2015. (04.15.) számú elnökségi határozat: Az elnökség a VTOSZ rendkívüli küldöttgyűlését 2015. április 28-ára összehívja. A küldöttgyűlés helye: Budapest, Fehérvári út 108-112. IV. emelet, VERTESZ terem.

10/2015. (07.27.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja az ülés napirendjét:

 1. A VTOSZ alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék előírásainak megfelelően.
 2. Az OVF levele alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel lehetséges tárgyalások, illetve az állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek vízitársulati vagyonnal érintett szakaszainak átadása ügyében a VTOSZ állásfoglalás kialakítása.
 3. Egyéb, aktuális kérdések.

11/2015. (07.27.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy dr. Nyitrai Judit jogi szakértő előterjesztése alapján a módosított alapszabályi szöveget a küldöttgyűlés elé terjeszti.

12/2015. (07.27.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a vagyontérítéssel kapcsolatos anyagot a küldöttgyűlés elé terjeszti.

13/2015. (09.09.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja az ülés napirendjét:

 1. A közfoglalkoztatás vízitársulati lehetőségei
 2. A VTOSZ módosított alapszabályának elfogadása a Fővárosi Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzésének megfelelően
 3. Együttműködés a TÖOSZ és a VTOSZ között
 4. A vízitársulati vagyon hasznosításának vagy megtérítésének lehetőségei
 5. Egyéb aktuális kérdések

14/2015. (09.09.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ alapszabályának módosítási javaslatát dr. Nyitrai Judit jogi szakértő előterjesztése alapján és egyetért a rendkívüli küldöttgyűlés elé terjesztésével.

15/2015. (09.09.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával egyetért abban, hogy az előterjesztett javaslat alapján kerüljön együttműködési megállapodás megkötésre a TÜOSZ és a VTOSZ között.

16/2015. (09.09.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával a VTOSZ rendkívüli küldöttgyűlését 2015. szeptember 29-re összehívja. A küldöttgyűlés helye: Budapest, Fehérvári út 108-112. IV. emelet, VERTESZ terem.

2016.

1/2016. (01. 19.) számú. elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja az előterjesztett napirendet.

 1. Állami tulajdonú művek átadása
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. Vízitársulati közfoglalkoztatás legfrissebb fejleményei
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. 2016. február 17-re tervezett országos tanácskozás előkészületei
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 4. Egyéb, aktuális kérdések

2/2016. (01. 19.) számú elnökségi határozat: Az Európai Unió támogatásával, állami tulajdonú műveken végzett beruházások vagyonátadásával kapcsolatban a jogi alapokat tisztázni kell. Meg kell vizsgálni az ügyben egy próbaper elindításának lehetőségét.

Felelős: Szegedi Sándor elnök.
Határidő: 2016. február 29.

3/2016. (01. 19.) számú elnökségi határozat: A vízitársulatok foglalkoztatási lehetőségét az Országos Közfoglalkoztatási Programban fenn kell tartani. Személyes egyeztetés szükséges dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárral.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. február 20.

4/2016. (01. 19.) számú elnökségi határozat: A VTOSZ rendezze meg a 2016. február 17-i (módosított időponttal: február 24-i) értekezletet a következő napirenddel:

 1. Az Európai Uniós támogatással elvégzett beruházásokkal érintett állami tulajdonú közcélú vízgazdálkodási művek átadásának helyzete, megoldási javaslatok.
 2. Az érintett művek átadásával kapcsolatos megoldási javaslatok áttekintésére munkacsoport létrehozása.
 3. Az Országos Közfoglalkoztatási Programon belül a vízitársulatok által szervezett közfoglalkoztatások tapasztalatai, a következő időszak feltételrendszere, feladatai.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. február 24.

5/2016. (03. 21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja az előterjesztett napirendet.

 1. Beszámoló a VTOSZ 2015. évi tevékenységéről.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A VTOSZ 2015. évi gazdálkodása és mérlege
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. A 2016. évi célkitűzések, programok, igazgatói értekezlet megtartása
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 4. A 2016. évi VTOSZ költségvetés és tagdíjak
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 5. A 2016. évi rendes küldöttgyűlés előkészítése
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 6. Egyéb, aktuális kérdések

6/1016. (03. 21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a VTOSZ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és egyetért azzal, hogy az a VTOSZ 2016. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. március 30.

7/2016. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a VTOSZ 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és felkéri Offenbächerné Imre Gabriella felügyelőbizottsági tagot arra, hogy vizsgálja felül a 2015. évi mérleget és ennek eredménye alapján történjen meg a küldöttgyűlésre az előterjesztés.

Felelősök: Szegedi Sándor elnök, Offenbächerné Imre Gabriella FB tag
Határidő: 2016. március 30.

8/1016. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a VTOSZ 2016. évi célkitűzéseire vonatkozó előterjesztést és egyetért azzal, hogy az a VTOSZ 2016. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. március 30.

9/1016. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a VTOSZ 2016. évi költségvetés tervezetét és a tagdíjakra vonatkozó előterjesztést és egyetért azzal, hogy azok a VTOSZ 2016. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. március 30.

10/1016. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a VTOSZ 2016. évi küldöttgyűlésének előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó előterjesztést.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2016. március 30.

11/2016. (07. 26.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével elfogadja a napirendet.

 1. Tájékoztató a 2016. évi rendes küldöttgyűlés (március 30.) óta végzett munkáról, a határozatok végrehajtásáról, a tagdíjhelyzetről.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. Tájékoztató a vízitársulati vagyonátadással kapcsolatos költségtérítés helyzetéről (levélváltás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, lehetséges kimenetek és segítségnyújtási megoldások).
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási lehetőségekről, az Országos Közfoglalkoztatási Programról és az elemgyártásról.
  Előadók: Szegedi Sándor elnök, Majer Kinga közgazdasági szakértő
 4. Tájékoztató az uniós projektekről (DIT ÚMVP9 és a vízitársulati részvételi lehetőségekről
  Előadó: Ugrai Bálint szakmai elnökhelyettes
 5. Tájékoztató a vízitársulatok 2015. évi gazdálkodásáról, a tagszervezetek helyzetéről és a működő, de nem VTOSZ tag társulatokkal való kapcsolatról.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 6. Egyéb, aktuális kérdések

12/2016. (11. 02.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével elfogadja a napirendet.

 1. Az MNV Zrt. a Társulatok és a VTOSZ részére küldött levelének értelmezése
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A Társulatok újjászervezésének lehetősége
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. Az 2016. szeptember 22-23.-i igazgatói/főkönyvelői értekezlet értékelése
  Előadók: Szegedi Sándor elnök
 4. Egyéb, aktuális kérdések

13/2016. (11. 02.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével az MNV Zrt-nek mielőbb küldünk válaszlevelet, melyben 60 napos határidőt kérünk a felsorolt dokumentumok megküldésére. Egyúttal a Víztársulatok részére is küldünk egy levelet, melyben visszajelzést kérünk arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban is fenntartják-e igényeiket az MNV Zrt-vel szemben.

2017.

1/2017. (01.12.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével elfogadja a napirendet:

 1. MNV Zrt. levelének véleményezése
  Előadó: Dr. Nyitrai Judit jogi szakértő
 2. A NAK javaslatának értékelése a társulatok újjászervezéséről
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. Társulatok véleménye alapján a VTOSZ javaslatának megfogalmazása,
  Előadó: Tamaskó Gábor általános elnökhelyettes
 4. A társulatok fejlesztési javaslatainak összegzése és annak célja
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 5. Egyebek:

- Időszerű lépések: NAK, MAGOSZ, BM felé
- 2017. évi küldöttgyűlés előkészítése

2/2017. (01.12.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével

 • felkéri dr. Nyitrai Judit jogi szakértőt az MNV Zrt-nek küldendő válaszlevél elkészítésére,
 • egyetért az MNV Zrt. számára az egyeztetett tartalmú válaszlevél elküldésében,
 • egyetért abban, hogy a VTOSZ szakértőket (pl. dr. Varga Árpád jogi és szakmai szakértőt) vonjon be.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Szegedi Sándor elnök

3/2017. (01.12.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével egyetértett abban, hogy

 • a vízitársulati vezetők és az elnökség véleménye alapján véglegesíteni kell a VTOSZ javaslatát a „nemzeti vízgazdálkodási és vízhasznosítási társulatok" létrehozására,
 • kezdeményezni kell egy szoros szakmai egyeztetés a NAK vezetéssel a VTOSZ és a NAK vonatkozó javaslatának összedolgozására,
 • el kell készíteni egy közös NAK-VTOSZ javaslatot a „nemzeti vízgazdálkodási és vízhasznosítási társulatok" létrehozására vonatkozóan,
 • egyeztetni kell a közös javaslatot az illetékes szakmai, érdekképviseleti és kormányzati körökkel (MAGOSZ, TÖOSZ, BM, Miniszterelnökség).

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Szegedi Sándor elnök

4/2017. (01. 12.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntésével felhatalmazza az elnököt a következő tárgyalások lefolytatására:

 • BM miniszter,
 • BM helyettes államtitkár,
 • MAGOSZ elnök,
 • NAK elnök,
 • NAK elnökhelyettes

5/2017. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja az előterjesztett napirendet.

 1. Beszámoló a VTOSZ 2016. évi tevékenységéről.
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 2. A VTOSZ 2016. évi gazdálkodása és mérlege
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 3. A 2017. évi célkitűzések, programok
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 4. A 2017. évi VTOSZ költségvetés és tagdíjak
  Előadó: Szegedi Sándor elnök
 5. Egyéb, aktuális kérdések

6/1017. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és egyetért azzal, hogy az a VTOSZ 2017. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2017. március 30.

7/2017. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2016. évi gazdálkodásáról és mérlegéről szóló beszámolót és egyetért azzal, hogy azok a VTOSZ 2017. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljenek.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2017. március 30.

8/2017. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi célkitűzéseire vonatkozó előterjesztést és egyetért azzal, hogy az a VTOSZ 2017. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2017. március 30.

9/1017. (03.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával elfogadja a VTOSZ 2017. évi költségvetés tervezetét és a tagdíjakra vonatkozó előterjesztést és egyetért azzal, hogy azok a VTOSZ 2017. március 30-i küldöttgyűlésére beterjesztésre kerüljön.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2017. március 30.

10/2017. (03. 21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú határozatával kitűzi a felügyelő bizottság elnökének és egy tagjának megválasztását 2017. március 30-án, az összehívott 2017. évi rendes küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlés hivatalos meghívóját ennek megfelelően kell előkészíteni. A jelöltek megtalálása és az ezzel kapcsolatos egyeztetés Balla Iván jelölő bizottsági elnök feladata.

Felelős: Szegedi Sándor elnök
Határidő: 2017. március 30.