TIRHírekJogszabályváltozásokMegjelent a közfoglalkoztatási bér és garantált bér mértékét szabályozó kormányrendelet

Megjelent a közfoglalkoztatási bér és garantált bér mértékét szabályozó kormányrendelet

 

Az 57.000.- Ft/hó közfoglalkoztatási bért  és a 78.000.-Ft/hó  közfoglalkoztatási garantált bért előíró 170/2011. (VIII.24.) sz.  kormányrendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat 2011. szeptemeber 1-ét  követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb összege 57 000 forint. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

A kormányrendelet teljes szövege a Mellékletben olvasható.

VTOSZ titkárság

 

Nincs jogosultsága hozzászólni.