TIRHírek

Hírek

Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata 2010. december 31-ig

 Több vízitársulat kapott értesítést arról, hogy  a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ának (10) bekezdése szerinti engedélyeket 2010. december 31-ig felül kell vizsgálni. Amennyiben a vízjogi engedélyezési eljárásokra még nem került sor, azokat 2010. december 31-ig le kell folytatni.

Bővebben...

 

Dréncsőtisztító berendezés

Dréncsőtisztító berendezés (PDF)
 

A vízgazdálkodási társulatok a piacgazdaság 20 évében

Előadás a Magyar Hidrológiai Társaságban

 Budapesten, 2010. szeptember 22-én, az MHT vízgazdálkodási szakosztályának felkérésére Fehér Ferenc címzetes egyetemi docens, a VTOSZ ügyvezető elnöke a vízgazdálkodási társulatok elmúlt 20 évi működéséről tartott előadást.

A helyi vízgazdálkodási problémák kezelésére Nyugat-Európában is a legalkalmasabb szervezet a vízgazdálkodási társulat. Feltárja, azonosítja a lokális vízgazdálkodási problémákat, meghatározza a műszaki megoldásokat, költségvetéseket készít, saját és külső forrásokat szerez. Elvégzi vagy elvégezteti a műszaki feladatokat, ellenőrzi ezek elkészültét, felülvizsgálja a forrásfelhasználást, részletes információt ad tagjainak.

A vízitársulatok működése az elmúlt 20 évben nagymértékben a külső körülményektől függött. A rendszerváltást követően elvesztették addigi érdekeltjeiket, így nem folyt be hozzájárulás, az állami finanszírozás leértékelődött. Mivel nem részesültek kárpótlásban, vagyon, működő tőke nélkül kellet megkezdeniük működésüket a piacgazdaságban. Fennmaradásuk érdekében meg kellett erősíteniük vállalkozási tevékenységüket, ami sok társulatnál a kivitelező szervezet kiszervezésével járt. Önálló tevékenységüket az 1995. évi LVII. törvény megerősítette. 1998-ban az FVM felügyelete alá kerültek.

Az 1999-2000. évi rendkívüli belvizek során kiemelkedő védelmi tevékenységet folytattak. Az állami finanszírozás növekedésével a közcélú vízgazdálkodási feladatokat jó színvonalon lehetett ellátni, a vízitársulatok megerősödtek. Ezzel párhuzamosan az érdekeltek, elsősorban a gazdák által befizetett érdekeltségi hozzájárulás is jelentősen nőtt.

2004-től a mezőgazdasági kormányzat megvonta a közcélú vízgazdálkodási feladatoktól az állami finanszírozást, a társulatok magukra maradtak, csak az érdekeltek befizetései biztosították a forrást. Beruházásra, rekonstrukcióra csak 2006-ban volt jelentősebb Uniós támogatás, majd 2008-tól lehetett ezekre a forrásokra számítani.

Mivel a közcélú vízgazdálkodási feladatokra a szükséges pénzeszközöknek csak mintegy negyede állt rendelkezésre, az is az érdekeltek befizetéseiből, a társulatok megítélése romlott, a hangulat ellenségessé vált. Sajnos a gazdák a társulatot okolták azoknak a beavatkozásoknak az elmaradásáért, amelyek tisztességes elvégzéséhez tisztességes állami finanszírozásra lett volna szükség.

További részletek a VÍZGAZDÁLKODÁS 2010. évi 4. számában.

 

 

 

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége hat év alatt az EUWMA stabil tagja lett

Az European Union of Water Management Associations (EUWMA - Vízgazdálkodási Társulatok Európai Szövetsége) 2010. szeptember 9-10-én tartotta éves közgyűlését a spanyolországi Valenciában. A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége 2004. óta tagja az Európai Szövetségnek. Az ez évi közgyűlésről Fehér Ferenc ügyvezető elnök a VTOSZ elnökségének szeptember 21-i ülésén számolt be.

A közgyűlésen a francia elnök számolt be az előző évi munkáról, amelynek középpontjában az Európai Unió brüsszeli központjában a vízgazdálkodással kapcsolatos bizottsági munkába történt aktív bekapcsolódás állt. Mára az EUWMA brüsszeli delegáltjai mind a Víz Keretirányelv megvalósítása, mint a Közös Agrárpolitika reformja tekintetében növekvő befolyással bírnak. A soros elnökséget a Spanyol Szövetség vette át. A tagországok a szokásos módon beszámoltak intézményi változásaikról és a hidrológiai, vízháztartási helyzetről. Ezt követően az Uniónak a vízgazdálkodást és a mezőgazdaságot érintő politikáival, döntéseivel kapcsolatos előrehaladásról számoltak be a delegált szakértők (a holland és a német vízitársulati szövetségnek van állandó brüsszeli delegáltja, akik az EUWMA-t is képviselik) és az Európai Szövetség ezekkel kapcsolatos álláspontjának kialakítására került sor.

A délutáni ülésszak fő témája a Közös Agrárpolitika várható átalakítása, valamint az agrárpolitika és a vízgazdálkodási politika összefüggéseinek megvitatása volt. Éles vita alakult ki abban a kérdésben, hogy a 2014-től várhatóan megváltozó agrárpolitika egyes pilléreiben milyen változást szorgalmazzon az EUWMA: a közvetlen, terület alapú támogatások szinten tartását, növelését vagy a fejlesztési alapok (pl. EMVA, ami az ÚMVP forrása) erősítését.

A spanyol delegáció a rendezvény második napján a Valencia környéki nagyszabású (az EU támogatásával megvalósult) öntözésfejlesztés eredményeit mutatta be. Ezek a fejlesztések a víztakarékos – elsősorban csepegtető – öntözés megvalósítását szolgálják ültetvény kultúrákon.

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége hat év alatt az EUWMA stabil tagja lett. Véleményét minden fontos kérdésben, így az elmúlt évben a Bordeaux-i nyilatkozat megfogalmazásánál, idén a Brüsszelben képviselendő EUWMA álláspontok kialakításánál figyelembe veszik. Nem véletlen, hogy a vízitársulatok központi bicentenáriumi ünnepségén, szeptember 16-án a Magyar Tudományos Akadémián az EUWMA főtitkára, Erik Kraaij képviselte az Európai Szövetséget és tartott előadást.

 

 

Nagyon rossz a helyzet a Bodrogközben is

Nagyon rossz a helyzet a Bodrogközben is – tudtuk meg Vinnai Miklóstól, a Bodrog-menti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat elnökétől. Itt jelenleg 6500 hektár a belvízzel elöntött terület és közel 15 ezer hektárra nem lehet rámenni a munkagépeknek, azaz a 35 ezer hektárnyi mezőgazdasági terület mintegy 40 százaléka érintett a belvíztől. Jelen pillanatban is folyamatosan védekeznek, 6 szivattyútelep napi 150 ezer köbméter vizet szivattyúz ki a bodrogközi átázott területekről.

Az Észak-Magyarország cikke itt olvasható.

 

Összefogással a belvíz ellen

A Hajdú-bihari Hét 28. számában jelent meg, hogy a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat is részt vesz Hajdúböszörmény belterületén a káros vizek elleni védelemben.  A  " Belvízharc" című cikk  ide kattintva  a 28. számban  a 4. oldalon olvasható.

 

Elkezdődött a tiszai árvízvédelmi töltésfejlesztés a Beregben

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatója  itt olvasható.

 

Előszőr a vízelvezető rendszert kell megépíteni

Úgy lenne célszerű, ha az építtető, mielőtt bármihez hozzáfog, a vízjárta területeken először az elvezető rendszert készítteti el, mert az M43-as töltése már a földmunkák alatt is vízválasztó gátként viselkedett, egy-egy nagyobb eső után a földekről nem tudott elfolyni a csapadék, ez pedig, amellett, hogy a tulajdonosoknak kárt okozott, magát az építést is hátráltatta – emlékeztet Balla Iván, a Tisza–Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat ügyvezető igazgatója.

További részletek...

 

A vízitársulati bicentenáriumról ad tájékoztatást a VM (KvVM) honlapja

A  Vidékfejlesztési Minisztérium (KvVM) publikációja a 200 éves vízitársulatokról és a VTOSZ által szervezett bicentenáriumi megemlékezésről  itt olvasható. 

 

46. oldal / 50

Névnap

Ma 2020. szeptember 29., kedd van.
Mihály napja van, holnap Jeromos napja lesz.